Lidl Eesti pälvis esimese jaeketina ISO 50001:2018 efektiivse energiakasutuse sertifikaadi

Lidl Eesti kauplustele omistati esimese jaekaubandusettevõttena Eestis efektiivset energiakasutust ja jätkuvat energiasäästlikku käitumist tunnustav ISO 50001:2018 sertifikaat. Kõik kümme Lidli poodi Eestis vastavad antud energiakasutuse standarditele. Rahvusvahelisel tasandil vastab Lidl juba 31 riigis kehtestatud standarditele, et juurutada, käitada ja pidevalt optimeerida terviklikku energiajuhtimissüsteemi.

13.12.2022 | Tallinn

Lidli kauplus

Lidli kauplus

Rakendatud energiasäästu põhimõtted ja Lidli kaupluste eduka sertifitseerimise käigus kehtestatud kõrged standardid aitavad hoida kokku nii kulusid kui ka pikemas perspektiivis looduskeskkonda. "See on oluline osa meie väärtusmaailmast ja ka teistes riikides asuvad Lidli kauplused vastavad samale säästliku energiajuhtimissüsteemi rakendamise, toimimise ja pideva optimeerimise standardile," kommenteeris Lidl Eesti esindaja Katrin Seppel.

ISO 50001 sertifikaadi eesmärgiks on selle pälvinud ettevõte püüdlemine veelgi säästlikuma energiakasutuse poole. Lidli puhul tähendab see näiteks seda, et jälgitakse LED valgustuse kasutust, tarka küttesüsteemi ning ka töötajate koolitamist vastutustundliku energiatarbimise põhimõtete osas. Igal Lidli töötajal on samuti võimalik panustada ideid energiasäästuks.

Energiajuhtimissüsteemi kaudu on võimalik saada igakülgne ülevaade energiakulust kogu ettevõttes ja seega on võimalik avastada potentsiaalseid säästukohti Lidli kauplustes, logistikakeskustes ja kontorihoonetes. ISO 50001 sertifikaat ei võimalda pelgalt suurendada jaeketi energiaefektiivsust, vaid ka kasumlikkust.

Rahvusvaheliselt on Lidl alates 2013. aastast järk-järgult oma kauplusi viinud vastavusse ISO 50001 sertifikaadiga. Algus tehti 2013. aastal Hollandis ja tänaseks on see standard kasutusele võetud lisaks Eestile veel 30 riigis, kokku vastab sellele standardile 12000 Lidlile kuuluvat objekti.

Rahvusvaheline Standardiorganisatsiooni (ISO) poolt väljastatava sertifikaadi saamiseks tegi Lidl Eesti koostööd DEKRA ekspertidega.

Lidlist

Jaemüügifirma Lidl, mis on osa Schwarzi jaekontsernist, mille peakontor asub Neckarsulmis, on üks juhtivaid ettevõtteid toiduainete jaemüügisektoris Saksamaal ja Euroopas. Lidl on esindatud 32 riigis üle maailma ning haldab 12 000 kauplust ja enam kui 200 logistikakeskust 31 riigis.

Odavpoeketina pakub Lidl oma klientidele optimaalseimat hinna-kvaliteedi suhet. Lihtsus ja protsessidele orienteeritus juhivad igapäevategevusi nii kauplustes, logistikakeskustes kui teistes üksustes. Standardiseeritud protsesside kavandamise ja struktuurse ülesehituse eest on vastutav Lidl Stiftung, mille peakontor asub Neckarsulmis.

Lidlis töötab üle 360 000 töötaja. Tööd Lidlis iseloomustab dünaamilisus ja õiglus omavahelistes suhetes, mille väljundiks on tugevad meeskonnad üle maailma.

Igapäevategevustes võtab Lidl vastutuse inimeste, ühiskonna ja keskkonna eest. Lidlis tähendab jätkusuutlikkus oma kvaliteedilubaduse täitmist iga päev.

Jaekontserni Schwarz Grupi käive 2021. aastal oli 133,6 miljardit eurot.

Pressikontakt

Korporatiivkommunikatsiooni osakond
press@lidl.ee

Kategooria


Jaga

Vaata lisa