Juriidiline teave

Meil on hea meel, et olete huvitatud sellest, kuidas meie veebisaidil andmeid kaitstakse. Soovime, et end meie internetilehte külastades hästi ja turvaliselt tunneksite ning mõistaksite andmete kaitstuse tagamist kui märki klientidele suunatud kvaliteedist.

Käesolevas isikuandmete kaitset käsitlevas teatises anname teile infot selle kohta, kuidas ja missuguses mahus Lidl Eesti OÜ (edaspidi ka Lidl Eesti) isikuandmeid töötleb. Isikuandmed on informatsioon, mis otseselt või kaudselt teiega seostub või mida võib teiega otseselt või kaudselt seostada. Isikuandmete kaitse õiguslikuks aluseks on eelkõige Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 (IKÜM).

1. Ülevaade

Lidl Eesti veebilehe avamisel vahetavad lõppseade ja meie server omavahel erinevat infot, mis võib sisaldada ka isikuandmeid. Sel viisil kogutud informatsiooni kasutatakse nii internetilehe optimeerimiseks kui ka reklaami näitamiseks teie seadme veebilehitsejas.

2. Meie veebilehe avamine

Andmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Kui meie kodulehte külastate, saadab teie seadmes kasutatav veebilehitseja automaatselt ja ilma teiepoolse sekkumiseta meie veebisaidi serverisse:

 • interneti ühendusvõimega seadme, mis päringu esitab, IP-aadressi;
 • juurdepääsu kuupäeva ja kellaaja;
 • avatud faili nimetuse ja URLi;
 • andmed veebisaidi või rakenduse kohta, kust juurdepääs võimaldati (vahendaja URL);
 • teie poolt kasutatava veebilehitseja ning vajadusel ka interneti ühendusvõimega arvuti operatsioonisüsteemi andmed ja juurdepääsuteenuse osutaja nimetuse,

ning salvestab need ajutiselt süsteemi logifaili järgmistel eesmärkidel:

 • sujuva juurdepääsu tagamiseks;
 • meie kodulehe ja rakenduse kasutusmugavuse tagamiseks;
 • süsteemi turvalisuse ja stabiilsuse hindamiseks.

Juhul, kui olete oma veebilehitsejas või operatsioonisüsteemis või oma nutiseadme muudes seadistustes andnud nõusoleku geograafilise asukoha määramiseks, kasutame antud funktsiooni selleks, et pakkuda individuaalseid, teie aktuaalse asukohaga seotud teenuseid (nt lähimat kauplust soovitada). Sel viisil kogutud andmeid töötleme ainult eelnevalt kirjeldatud eesmärgil.

IP-aadressi puudutava informatsiooni töötlemise õiguslikuks aluseks on IKÜM 6. artikli 1. lõigu punkt f. Meie õigustatud huvi lähtub isikuandmete töötlemise nimetatud eesmärkidest.

Vastuvõtjad ja vastuvõtjate kategooriad

Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele.

Säilitamise kestus ja säilitamise ajavahemiku kindlaks määramise kriteeriumid

Isikuandmeid säilitatakse seni, kuni seda on vaja isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks, seejärel kustutatakse need automaatselt. Geograafilise asukoha andmed kustutatakse siis, kui meie veebilehe kasutamise lõpetate.

3. Internetilehed ja veebisaitide optimeerimine

3.1. Küpsised. Üldine teave

IKÜM 6. artikli 1. lõigu punkti f sätetest juhindudes kasutame oma kodulehel küpsiseid. Vastavalt nimetatud sätetele on meie eesmärk oma saiti optimeerida õiguspärane. Küpsised on väikesed failid, mis salvestatakse teie seadmesse (arvutisse, tahvelarvutisse, nutitelefoni jne) siis, kui meie internetilehte külastate. Küpsised ei kahjusta teie seadet ning ei sisalda viirusi, troojalasi ega muud pahavara. Küpsis kogub teavet, mis on seotud konkreetse kasutatava seadmega, kuid see ei tähenda, et nii saaksime teie isikusamasust tuvastada. Küpsiste kasutamine aitab meie saidi külastamisel kasutusmugavust tagada. Niinimetatud seansiküpsiseid kasutame selleks, et kindlaks teha, kas olete mõnda meie internetilehte juba külastanud. Kui saidi sulgete, kustutatakse seansiküpsised automaatselt. Lisaks kasutame tarbija mugavuse huvides ka ajutisi küpsiseid, mis salvestatakse teie seadmesse teatud kindlaks ajaks. Kui meie teenustest huvitudes korduvalt meie veebilehte külastate, aitavad ajutised küpsised tagada, et teil pole mitu korda vaja ühtesid ja samu tegevusi korrata ning teevad automaatselt kindlaks, et olete siin juba käinud, teatud kindlaid seadistusi valinud ja teatud kindlat infot sisestanud.

Konkreetselt teile kohandatud info esitamiseks kasutame küpsiseid ka veebisaidi statistiliste kasutusandmete registreerimisel. Kui järgmisel korral meie veebilehte külastate, saame automaatselt kindlaks teha, et olete siin juba eelnevalt olnud. Määratud ajavahemiku möödudes kustutatakse ajutised küpsised automaatselt. Enamus veebilehitsejaid lubab küpsiste kasutamist automaatselt, kuid saate oma veebilehitseja seadistusi muuta ka nii, et küpsiseid teie arvutisse salvestada ei saaks ja iga kord enne küpsise salvestamist teile sellest teada antaks. Võib aga juhtuda, et kui olete küpsised täielikult keelanud, ei saa te meie veebilehe teatud funktsioone kasutada.

Kasutatavate küpsiste nimekirja koos täpsema informatsiooni (nt küpsiste säilitamise tähtaegade) ja küpsiste keelamise võimalustega leiate meie küpsiste kasutamise reeglitest.

3.2. Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio

Töötlemise eesmärk ja seaduslik alus

Sellel veebisaidil kasutatakse turundustööriistu - Google Marketing Platformi teenuseid Google Campaign Manager, Display & Video 360 ja Studio. Campaign Manager kasutab küpsiseid, et näidata kasutajatele asjakohaseid reklaame, optimeerida reklaamikampaaniaid ja vältida selliste reklaamide näitamist, mida kasutaja on juba näinud. Küpsise-ID-de abil saab terminaliseadme ära tunda teistel veebisaitidel ning seal kuvatud sihitud reklaamid põhinevad kasutaja eelmistel tegevustel. Küpsistes talletatakse eelkõige järgmised andmed: IP-aadress, veebisaidi külastamise kuupäev ja kellaaeg, kasutatud keel, brauseri tüüp ja operatsioonisüsteem. Campaign Manageri küpsised võivad ka isikupärastatud (sealhulgas domeeniüleste) reklaamide näitamiseks salvestada seda, kas te teete meie veebisaidil kindlaid tegevusi ja millisele sisule te reageerite. Lisaks võib Campaign Manager kasutada küpsise-ID-sid, et koguda teavet veebisaidikonversioonide kohta, kui kasutajad reklaamidele reageerivad. See juhtub näiteks siis, kui kasutaja näeb Campaign Manageri reklaami ning kasutab hiljem sama brauserit reklaamija veebisaidi külastamiseks ja sealt millegi ostmiseks. Teie andmete töötlemise seaduslik alus on Isikuandmete Kaitse Üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f esimene lause. Nii meie kui ka teie huvides on teid mitte häirida reklaamidega, mis teid ei huvita.

Vastuvõtjad ja vastuvõtjate kategooriad

Kasutatavate turundustööriistade põhjal loob teie brauser automaatselt otseühenduse Google’i serveritega, sh Ameerika Ühendriikides asuvatega. Integratsioon Campaign Manageriga tähendab, et Google’it teavitatakse, kui te külastate meie veebisaiti või klõpsate üht meie reklaami. Google Marketing Platformi kohta leiate lisateavet lehelt https://marketingplatform.google.com/about/ ja Google’i üldiste andmeprivaatsuspõhimõtete kohta lehelt https://policies.google.com/privacy. Teise võimalusena võite külastada asutuse Network Advertising Initiative (NAI) veebilehte http://www.networkadvertising.org. Google järgib ELi – Ameerika Ühendriikide andmekaitseraamistikku Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Kasutamisest loobumine

Campaign Manageri ja DV360 kasutamisest loobumise võimalusi on mitu:

a) kui seadistate brauseritarkvara nii, et eelkõige on blokeeritud kolmandate osapoolte küpsised, ei näidata teile kolmandast osapoolest pakkujate reklaame;

b) kui keelate konversioonide jälgimise küpsised, seadistades brauseri blokeerima domeenilt www.googleadservices.com pärit küpsised; see säte kustutatakse küpsiste kustutamisel;

c) kui keelate eneseregulatsiooni programmi „About Ads“ kuuluvatelt pakkujatelt pärit huvipõhised reklaamid järgmisel lehel toodud juhiste abil: http://www.aboutads.info/choices; see säte kustutatakse küpsiste kustutamisel;

d) kui keelate Firefoxi, Internet Exploreri või Google Chrome’i brauseris pistikprogrammi jäädavalt järgmisel lehel toodud juhiste abil: http://www.google.com/settings/ads/plugin;

e) võite kasutada Google’i reklaamieelistuste haldurit, et vaadata, eemaldada või lisada Google’i kategooriaid, mida see tehnoloogia võib teile huvipõhiste reklaamide näitamiseks kasutada (https://adssettings.google.com/authenticated). Ülaltoodud lingi kaudu saate alla laadida ja installida brauserisse pistikprogrammi reklaamieelistuste küpsiste keelamiseks, et Google ei saaks koguda küpsiste abil loodud andmeid selle kohta, kuidas te veebilehti kasutate.

3.3. Google Analytics

Andmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Selleks, et oma veebilehti kasutajate vajadustele kohandada ja neid pidevalt täiustada, kasutame IKÜM 6. artikli 1. lõigu punktist f juhindudes Google Inc. (Google) internetianalüüsi tööriista Google Analytics. Meie seaduslik huvi põhineb ülalnimetatud eesmärkidel. Eelnevat arvesse võttes luuakse kasutajaprofiilid, millele antakse pseudonüümid, ja kasutatakse küpsiseid. Küpsised koguvad meie veebisaidi kasutamise kohta järgmist teid puudutavat teavet:

 • veebilehitseja tüüp ja versioon;
 • kasutatud operatsioonisüsteem;
 • URL (eelnevalt külastatud leht);
 • juurdepääsuarvuti hostinimi (IP-aadress);
 • serveri päringu esitamise aeg.

Vastavalt vajadusele kasutatakse turu-uuringute ja käesoleva veebisaidi täiustamise eesmärgil kogutavat teavet ka meie internetilehtede külastatavuse hindamiseks, saidil teostatud tegevust käsitlevate aruannete koostamiseks ning muude veebilehtede ja interneti kasutamisega seotud teenuste osutamiseks. IP-aadressid muudetakse anonüümseks, et konkreetse kasutaja määramine oleks võimatu (IP maskeerimine).

Kui veebilehitseja seadetes on tehtud vastavad muudatused, ei salvestata küpsiseid kasutaja seadmesse; juhime teie tähelepanu asjaolule, et niisugusel juhul ei pruugi teil internetilehe kõigi funktsioonide kasutamine õnnestuda. Lisaks ei registreeri ega töötle Google küpsistega kogutud ja teie internetilehtede külastustega seotud andmeid (kaasa arvatud teie IP-aadress) juhul, kui laadite alla ja installeerite selle veebilehitseja plugina. Seda linki võite kasutada veebilehitseja plugina alternatiivina, eriti mobiilseadmete veebilehitsejate puhul, selleks, et Google Analyticsil andmete registreerimine keelata. Salvestatakse keeldumisküpsis, mis hiljem, kui te vastavat veebilehte külastate, ei luba teie andmeid registreerida. Keeldumisküpsis kehtib ainult antud veebilehitsejas ja antud veebisaidil ning see salvestatakse teie seadmesse. Kui küpsised oma veebilehitsejast kustutate, tuleb keeldumisküpsis uuesti paigaldada. Rohkem teavet Google Analyticsiga seotud andmekaitse kohta leiate Google Analyticsi veebilehelt.

Vastuvõtjad ja vastuvõtjate kategooriad

Küpsiste kogutud info edastatakse USA-s asuvasse Googleʼi serverisse ja säilitatakse seal. Teie IP-aadressi ei seostata mingil juhul teiste Googleʼi andmetega. Antud infot edastatakse teatud kindlatel juhtudel kolmandatele isikutele, kui seda sätestavad seadused või kui kolmandad isikud on volitatud antud andmeid töötlema.

Säilitamise kestus ja säilitamise ajavahemiku kindlaks määramise kriteeriumid

Pärast IP-aadressi anonüümseks muutmist ei ole selle sidumine teatud kindla isikuga enam võimalik. Google Analytics kustutab statistiliselt töödeldud andmed 14 kuu möödumisel. Google Analyticsi abil koostatud aruannetes puuduvad viited konkreetsetele isikutele.

3.4. Andmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Meie veebilehel registreeritakse ja hinnatakse informatsiooni küpsiste abil ning veebisaidi optimeerimise ja reklaami kuvamise eesmärgil. Nii püütakse esmajoones tagada, et teie seadmes näidataks teie tõelistele ja arvatavatele huvidele vastavat reklaami vastavalt teie eelnevale käitumisele meie saidi kasutamisel. Sel eesmärgil töödeldav info sisaldab näiteks andmeid selle kohta, missuguste toode vastu te huvi olete tundnud. Niisuguste andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on IKÜM 6. artikli 1. lõigu punkt f. Meie veebilehtede optimeerimine võimalikult mugava ostmiskogemuse tagamiseks ning ebahuvitava reklaami näitamise vältimiseks on oluline nii meile kui ka teile. Registreeritakse ja hinnatakse ainult pseudonüüme kasutades, niisiis ei saa me teid kuidagi identifitseerida. Ennekõike ei seostata seda informatsiooni teie isikuandmetega.

Vastuvõtjad ja vastuvõtjate kategooriad

Andmete vastuvõtjad on nimetatud teenuste osutajad, kes töötlevad teie andmeid vastavalt meie korraldustele, lepingute alusel ja ainult konkreetsel eesmärgil.

Säilitamise kestus ja säilitamise ajavahemiku kindlaks määramise kriteeriumid

Kasutatavaid küpsiseid ja neis kogutud andmeid säilitatakse vastavalt küpsiste kasutamise reeglitele ning kustutatakse viivitamatult juhul, kui te nende kasutamise keelate.

3.5. Võimalus keelduda

Kui seadistate küpsised oma veebilehitsejas vastavalt, on teil võimalus keelata sihitud reklaami tehnoloogiate kasutamine. Lisaks sellele saate keelata ka huvidel põhineva reklaami näitamise, kui kasutate niinimetatud eelistuste haldamist või aktiveerite järgnevalt ära toodud keeldumisküpsised.

Keeldumisküpsise salvestamine

Keeldumisküpsise kustutamine

Google Analytics data blokeerimine

Olek

 

4. Teie kui andmesubjekti õigused

4.1. Ülevaade
Lisaks õigusele meile antud nõusolekutest keelduda, on teil ka vastavatel seaduses sätestatud tingimustel järgmised õigused:

 • õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida me säilitame, vastavalt IKÜM 15. artiklile;
 • õigus nõuda valede andmete parandamist ja mittetäielike andmete täiendamist vastavalt IKÜM 16. artiklile;
 • õigus nõuda meie poolt säilitatavate andmete kustutamist vastavalt IKÜM 17. artiklile;
 • õigus piirata andmete töötlemist vastavalt IKÜM 18. artiklile;
 • andmete ülekandmise õigus vastavalt IKÜM 20. artiklile;
 • õigus esitada vastuväiteid vastavalt IKÜM 21. artiklile.

4.2. Õigus andmetega tutvuda vastavalt IKÜM 15. artiklile

Vastavalt IKÜM 15. artikli 1. lõigule on teil õigus nõuda võimalust tasuta tutvuda oma isikuandmetega, mida me säilitame. Siia kuuluvad eelkõige:

 • eesmärgid, mille täitmiseks isikuandmeid töödeldakse;
 • töödeldavate isikuandmete kategooriad;
 • vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, kellele teie isikuandmeid on avalikustatud või avalikustatakse;
 • teiega seotud isikuandmete säilitamise kavandatav ajavahemik või, kui seda ei ole võimalik konkreetselt esitada, siis sellise ajavahemiku määramise kriteeriumid;
 • õigus taotleda vastutavalt töötlejalt teid puudutavate isikuandmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist või esitada vastuväide sellisele isikuandmete töötlemisele;
 • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele;
 • kui isikuandmeid ei koguta andmesubjektilt, siis kogu olemasolev teave nende allikate kohta;
 • IKÜM 22. artikli 1. ja 4. lõigus ära toodud automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemine, sealhulgas profiilianalüüs, ning vähemalt antud juhtudel asjakohane informatsioon nende loogiliste põhjenduste kohta, samuti niisuguse andmetöötluse tähendus ja võimalikud tagajärjed andmesubjektile.

Kui isikuandmeid edastatakse kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele, on teil õigus saada informatsiooni andmete edastamisega seotud asjakohaste kaitsemeetmete kohta vastavalt IKÜM 46. artiklile.

4.3. Õigus nõuda andmete parandamist vastavalt IKÜM 16. artiklile

Teil on õigus nõuda, et me parandaksime teid puudutavad ebaõiged isikuandmed viivitamatult. Võttes arvesse andmete töötlemise eesmärke, mille täitmiseks neid töödeldi, on teil õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist, sealhulgas täiendava õiendi esitamise teel.

4.4. Õigus nõuda andmete kustutamist vastavalt IKÜM 17. artiklile

Teil on õigus nõuda, et me teid puudutavad isikuandmed kustutaksime, kui saate seda põhjendada ühega järgmistest asjaoludest:

 • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
 • te võtate töötlemiseks antud nõusoleku tagasi vastavalt IKÜM 6. artikli 1. lõike punktile a või 9. artikli 2. lõike punktile a) ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
 • te esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes IKÜM 21. artikli 1. lõike kohaselt ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid, või esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes IKÜM 21. artikli 2. lõike kohaselt;
 • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
 • isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita juriidilist kohustust;
 • isikuandmeid koguti seoses IKÜM 8. artikli 1. lõikes osutatud infoühiskonna teenuste pakkumisega.

Juhul, kui oleme isikuandmed avalikustanud ja oleme kohustatud need kustutama, võtame kättesaadavat tehnoloogiat ja rakendamise kulusid arvestades tarvitusele asjakohased abinõud, et teavitada teie isikuandmeid töötlevaid kolmandaid isikuid sellest, et nõuate neilt kõnealustele isikuandmetele osutavate linkide või andmekoopiate või -korduste kustutamist.

4.5. Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele vastavalt IKÜM 18. artiklile

Teil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist järgmistel juhtudel:

 • te vaidlustate isikuandmete õigsuse;
 • isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei nõua isikuandmete kustutamist, vaid taotlete selle asemel nende kasutamise piiramist;
 • vastutav töötleja ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on andmesubjektile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, või
 • olete esitanud isikuandmete töötlemise suhtes IKÜM 21. artikli 1. lõike kohaselt vastuväite, ajaks, kuni kontrollitakse, kas vastutava töötleja õiguspärased põhjused kaaluvad üles teie põhjused.

4.6. Andmete ülekandmise õigus vastavalt IKÜM 20. artiklile

Teil on õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid, mida olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul, ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et meie seda takistaks, kui:

 • isikuandmete töötlemine põhineb IKÜM 6. artikli 1. lõike punktis a või 9. artikli 2. lõike punktis a osutatud nõusolekul või IKÜM 6. artikli 1. lõike punktis b osutatud lepingul ning
 • isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult.

Kui kasutate oma andmete ülekandmise õigust, on teil õigus nõuda, et edastaksime isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.

4.7. Õigus esitada vastuväiteid vastavalt IKÜM 21. artiklile

Juhul, kui on täidetud isikuandmete kaitse üldmääruse 21. artikli 1. lõikes sätestatud tingimused, võib isikuandmete töötlemisele vastuväiteid esitada põhjustel, mis on seotud teie konkreetse juhtumiga.

Nimetatud õigus vastuväiteid esitada kehtib kõigile käesolevates isikuandmete kaitse reeglites kirjeldatud isikuandmete töötlemise eesmärkidele vastavalt IKÜM 6. artikli 1. lõike punktile f. Vastupidiselt reklaami eesmärkidel teostataval andmete töötlemisel põhinevale vastuväidete esitamise eriõigusele (vt punktid 5 ja 7.6), oleme me IKÜM kohaselt kohustatud niisuguseid üldiseid vastuväiteid arvestama vaid juhul, kui toote ära mõjuvama põhjuse, näiteks võimaliku ohu teie tervisele või elule. Lisaks sellele on teil võimalus pöörduda andmekaitse eest vastutava riikliku järelevalveasutuse – Andmekaitse Inspektsiooni – poole või Lidl Eesti andmekaitsespetsialisti poole.

Kui teil on isikuandmete kaitse kohta küsimusi, palun võtke meiega ühendust aadressil andmekaitse@lidl.ee 

Lidl Eesti OÜ

A. H. Tammsaare tee 47

11316, Tallinn