tbd

Teel homsesse – ausa ja lugupidava koostöö nimel!

Tunnustus, õiglus ning inimõigustest kinnipidamine ja loomade heaolu standardite järgimine on toimiva koostöö näitajad. Meie jaoks tähendab õiglus paremate elutingimuste loomist. Seetõttu oleme pühendunud keskkonnale, mis kaitseb inimõigusi, edendab mitmekesisust ja kaasatust, tagab õiglase tasu, võimaldab töö- ja eraelu tasakaalu ning edendab loomade heaolu.
 
Lidlis parandame meie äritegevusest mõjutatud inimeste elu- ja töötingimusi ning teeme koostööd loomade heaolu parandamiseks.

Lisateavet meie igakülgse õiglaste töötingimuste tagamise kohta leiate meie seisukohtade artiklist.

Munad ja munatooted

Üks olulisemaid kriteeriume munade tarnijate valikul lisaks nende maitsele ja välisilmele on kanade pidamistingimused. Munakanade pidamise tingimuste parandamiseks on Lidl võtnud kohustuse lõpetada järk-järgult 2025. aasta lõpuks puurispeetavate kanade munade müügi ja kasutamise toodetes.

Puurispeetavate munakanade munad asendatakse järk-järgult vabapidamisel või mahekanade munadega. See kohustus ei kehti mitte ainult värskete munade, vaid ka meie teiste mune sisaldavate toodete kohta.

Hea teada

Rohkem kui 10 protsenti maailma elanikkonnast kannatab äärmise vaesuse käes – kaks kolmandikku neist töötab põllumajanduses.

Meie tegevused dialoogi teemal

tbd