tbd

Säästes ressursse

Teel homsesse – ressurssidega säästlikuma ümberkäimise jaoks!

Meie, inimesed, kasutame üha rohkem ressursse. Kuna maailma rahvaarv kasvab ja koos sellega näiteks nii vee ja tooraine tarbimine kui ka jäätmete hulk. Seetõttu oleme ressurssidega säästva ümberkäimise eest vastutavad. Selle all peame silmas tooraine keskkonnasäästlikumat hankimist, järjest enam ringmajanduse mudeli järgi tegutsemist, vältides ja vähendades toiduraiskamist ning tagades puhta vee hoolika kasutamise.

Seetõttu oleme Lidlis pühendunud ressursside pidevale kaitsmisele ja vastutustundlikule kasutamisele kogu oma väärtusahela ulatuses.

Lisateavet meie igakülgse pühendumuse kohta ressursside säästlikule ümberkäimisele leiate meie seisukohtade artiklist.

Hea teada

Globaalse ületarbimise päevaks (Earth Overshoot Day) 28. juuliks on Eesti tarbinud juba nii palju ressursse, kui loodus ise suudab neid taastada.

Meie tegevusvaldkonnad ressursside säilitamise teemal

Meie meetmed ressursside säästmiseks

Kõik CSR-väljaanded lühidalt

Meie väljaanded ressursside säästmise teemal

Väljaanded

Kõik CSR-väljaanded lühidalt

tbd