Jätkusuutlikkus Lidlis

Teel homsesse – võta vastutus!

Hea sinule

Meie jaoks tähendab vastutuse võtmine tegelemist küsimustega, millele vajame vastuseid täna ja homme. See kehtib eelkõige juhul, kui meie tegevus mõjutab inimesi ja keskkonda.

“Teel homsesse” – vastutuse võtmine. See juhtpõhimõte ajendab meid täitma oma kvaliteedilubadust iga päev. Kogu väärtusahelat silmas pidades muudame Lidli tuleviku jaoks sobivaks. Tulevik, mis on harmoonias keskkonnaga, asetab inimesed kõige selle keskmesse, mida teeme ja aitab kaasa säästlikumale tarbimisele. Meie visioon on kõige jätkusuutlikum tootevalik parima hinnaga.

"Hea meie planeedile", "Hea inimestele" ja "Hea sinule" kirjeldab seda suhtumist.

Seda lubadust rakendame juba ellu oma kuue fookusteemaga „Bioloogilise mitmekesisuse austamine“, „Kliima kaitsmine“, „Ressursside säästmine“, „Õiglane tegutsemine“, „Tervise edendamine“ ja „Dialoogi pidamine“. Kohalik ja globaalne. Pühendunud ja läbipaistev.

 

Meie pühendumus teel homsesse

tbd