tbd

Teel homsesse – ausa koostöö nimel!

Laotöötajast talunikuni, ostjast kassapidajani – Lidl kujundab paljude inimeste igapäevaelu üle maailma. Kvaliteedi eest, millele meie kliendid ostes loodavad, võlgneme tänu nende igapäevasele pühendumusele. Seda olulisem on inimeste vajaduste äratundmine ja nendega arvestamine kõiges, mida teeme.

Tööandja, äripartneri ja sotsiaalse tegijana on meil eriline vastutus teha rohkem seda, mis on inimestele kasulik.

Konkreetselt tähendab see jätkuvalt oma töötajatele parima töökeskkonna pakkumist isikliku vastutuse, võrdsete võimaluste, meeskonnatöö ja kõrge tulemuslikkuse tagamiseks. Oma tarneahelas pöörame tähelepanu nii inimõiguste tingimusteta kaitsele kui ka töö- ja loomade heaolustandarditele. Lisaks toetame oma töötajaid ja kliente vastutustundlikumal ja säästvamal tegutsemisel.

 

 

Meie pühendumus inimestele

tbd