Vastavus

Nõuetele vastavus ehk õigusnormide järgimine on tänapäeval keerulisem kui kunagi varem. Globaalses keskkonnas on üha rohkem õigusalaseid nõudeid, seega kohandame pidevalt oma protsesse ja süsteeme vastavalt muutuvatele oludele. Erilist rõhku pöörame õigusnormide järgimisele. Üks meie tegevuspõhimõtteid on: "Me järgime kehtivaid seadusi ja eeskirju ning ettevõtte sisemisi juhiseid". Nõuetele vastavus on meie ärikultuuri oluline osa. Lidl Eestil on kasutusel teavitamissüsteem, mis võimaldab teil kui kliendil, äripartneril või ettevõtte töötajal teavitada meid võimalikest nõuetele vastavuse rikkumistest.

Vastavusspetsialist

Kui teil on nõuetele vastavuse kohta küsimusi, võtke ühendust Lidl Eesti OÜ vastavusspetsialistiga, kirjutades e-posti aadressile: compliance@lidl.ee või postiaadressile:
Lidl Eesti OÜ
A.H. Tammsaare tee 47
Tallinn, 11316

RIKKUMISEST TEATAMINE

Ausus ja läbipaistvus on olulised, et tagada klientide, äripartnerite ja töötajate jätkuv usaldus Lidli vastu. Ettevõtte tegevuspõhimõtete järgimise tagamiseks soovime potentsiaalselt ebaseaduslikku tegevust varakult avastada. Seetõttu soovime saada teavet võimalike õigusrikkumiste kohta. Õigusrikkumine on määratletud kui juhtumid, kus meie töötajad rikuvad oma ülesannete täitmisel kodu- või välisriigis kehtivaid õigusnorme või sisemisi tegevusjuhiseid, samuti juhtumid, kus töötaja suhtes on toimunud rikkumine. Näiteks: korruptsioonijuhtumid, konkurentsiõiguse rikkumised, isikuandmete kaitse rikkumised, samuti raamatupidamis-, finants- ja maksurikkumised.

Samuti on kasulik klientide ja äripartnerite abi, et saada õigel ajal teada õigusrikkumistest ning õigusrikkumiste ennetamiseks. Õigusrikkumistest saab teatada erinevatel viisidel. Ükskõik, millise viisi te valite, tagame, et iga teade vaadatakse hoolikalt läbi ja teie soovi korral on teavitus anonüümne.

Seetõttu soovime, et te teavitaksite meid kõigist meie äritegevust mõjutavatest õigusrikkumistest loetletud konfidentsiaalsete teavituskanalite kaudu.

Iga teavitus on konfidentsiaalne ja ei kahjusta mingil moel teavitavat osapoolt.

Meie nõuetele vastavuse tegevusjuhend
Meie töötajate käitumise aluseks on meie nõuetele vastavuse tegevusjuhend. See tuleneb meie ettevõtte põhimõttest "Me järgime kehtivat õigust ja sisemisi juhiseid" ning võtab kokku meie töötajate õigused ja kohustused. Dokumendi leiad siit.