tbd

Loomade heaolu

MEIE VASTUTUS LOOMSE TOODETE SÄÄSTLIKU OSTMISE EEST

Paljud meie oma kaubamärgi all olevad tooted sisaldavad loomse päritoluga toorainet. Nende tootmine on seotud kõrgete sotsiaalsete ootustega loomade heaolu suhtes. Põllumajandusloomad on tundvad olendid ja Lidlis oleme pühendunud nende tervise ja heaolu pidevale parandamisele. Lidl võtab arvesse tervist edendavate karjakasvatustingimustega seotud aspekte, nagu juurdepääs karjamaale või õuealadele. Kõrged loomade heaolu standardid ei aita kaasa mitte ainult loomade heaolule, vaid ka meie loomsete saaduste kvaliteedile.

MEIE MEETMED LOOMADE SUUREMA HEAOLU NIMEL

Põllumajandusloomade heaolu on meie ettevõtte sotsiaalse vastutuse strateegia oluline osa. Vahendajana oma tarnijate ja tarbijate vahel saame panustada toiduainete jaemüügi tööstuse paranemisse. Meie meetmete eesmärk on luua läbipaistvust ja tõsta teadlikkust loomade heaolu probleemidest. Seda saame edendada eelkõige oma sortimendi struktuuriga, et muuta loomsete saaduste ostmine säästlikumaks.

LOOMADE HEAOLU STANDARDID

Oleme pühendunud loomade heaolu standardite tõstmisele ja loomakasvatustingimuste parandamisele. See pühendumus kajastub meie osalemises erinevates algatustes ja tööstusstandardites. Selleks, et kliendid saaksid teha teadliku ostuotsuse, anname järjepidevalt teada, kuidas näiteks munad on toodetud. Sellega soovime anda pikaajalise panuse loomade heaolu tõstmisesse nii meie toodete kui ka kogu tööstuse raames.

Meie tarnijad on sertifitseeritud vastavalt rahvusvahelisele IFS Food Standardile või British Retail Consortium (BRC) ülemaailmsele ohutu toidu standardile.

 

Standardite edasiarendus

Lidl on pühendunud loomade heaolustandardite ja sertifitseerimissüsteemide edasiarendamisele.

Vegan-toodete valik

Lidl täiendab pidevalt oma vegan-toodete valikut.

Sertifikaadid

Tulevikus hakkab Lidl rohkem kasutama loomse päritoluga toodete märgiseid ja sertifikaate, pakkudes seeläbi klientidele suuremat läbipaistvust ja jälgitavust.

Läbipaistvus

Jälgime loomsete valguallikate ja taimsete valguallikate suhet ning avaldame need tulemused igal aastal alates 2023. aastast.

MEIE EESMÄRGID LOOMADE SUUREMA HEAOLU NIMEL

Soovime jätkusuutlikult parandada loomade heaolu põllumajanduslikus loomakasvatuses. Selle saavutamiseks seame endale eesmärgid ja kohustused.

Võrreldes 2022. aastaga

suurendame mahetoodete osakaalu oma kaubamärgi valikus 5%.

2025. eelarveaasta lõpuks on

värsked munad, töödeldud munad ja eramärgisega toidukaupade munad 100% vabapidamisel peetavatest kanadest (vähemalt laudamunad).

2030. aastaks

loome kõikides riikides suurema valiku loomseid tooteid kõrgemate loomade heaolustandarditega.

MEIE LISAKOHUSTUSED