Lidl nimetati Eestis parimat hinna ja kvaliteedi suhet pakkuvaks jaemüüjaks

Šveitsis asuva rahvusvahelise organisatsiooni ICERTIAS sõltumatud uuringud näitavad, et Eesti klientide sõnul pakub just Lidl parimat hinna ja kvaliteedi suhet rahvusvahelises jaekaubanduse kategoorias.

17.08.2023 | Tallinn

Lidli pood Eestis.

Lidli pood Eestis.

Šveitsis Zürichis asuva rahvusvahelise sertifitseerimisühingu ICERTIAS läbiviidud küsitluse kohaselt sai Lidl Eesti klientidelt parima hinna ja kvaliteedi suhte pakkumise eest kõige rohkem hääli.

ICERTIAS viis Eestis läbi veebiküsitluse, milles osales 1200 vastajat, kes olid üle 18-aastased ning esitas Eesti tarbijatele järgmise küsimuse:

„Nimetage Eesti turul parimat hinna ja kvaliteedi suhet pakkuv RAHVUSVAHELINE (VÄLISMAINE) jaekaubandusettevõte vastavalt teie enda või teie lähedaste kogemustele.“

Kui vastajatelt küsiti Eesti turul parima hinna ja kvaliteedi suhtega rahvusvahelist jaemüüjat, vastasid enamik vastajaid: Lidl.

Nende järelduste põhjal vastab Lidl Eesti Best Buy Award sertifikaadi kriteeriumidele ning võib uhkusega nimetada end parimat hinna ja kvaliteedi suhet pakkuvaks rahvusvaheliseks jaemüüjaks.

„Turu ebastabiilsuse ja tõusvate hindade ajal hindavad tarbijad oma raha rohkem kui kunagi varem. Turu parimat pakkumist otsides otsivad nad kõige soodsamaid tooteid ja teenuseid. Samas ei taha nad kvaliteedist alla anda. Kui kaks konkurenti pakuvad sarnast toodet sama hinnaga, valivad nad hea meelega selle, mis nende arvates pakub suuremat väärtust või kõrgemat kvaliteeti,“ seletas Lidl Eesti juhatuse esimees Maciej Urbanski.

Kuigi pole raske aru saada, kes pakub paremat hinda (mis on alati selgelt nähtav), on tarbijatel palju keerulisem märgata kvaliteeti. Esikoha saavutamine selles küsitluses on Lidli jaoks märkimisväärne saavutus ja kinnitus, et tema tooted ja pakkumised on parima hinna ja kvaliteedi suhtega.

Võttes arvesse nende sagedast pettumust kaubamärkides, mida nad varem usaldasid, otsivad tarbijad nüüd kinnitust ja "garantiid", et nad saavad oma raha eest võimalikult palju väärtust ja kvaliteeti. Sellises konkurentsitiheda turu tingimustes on hinna ja kvaliteedi suhte märgisel, nagu näiteks parima ostu auhind, oluline roll, et aidata tarbijatel teha vahet madalamal ja kõrgemal kvaliteedil.

Teave programmi Best Buy Award kohta
Uuringud mõõdavad kohalikul turul pakutavate toodete ja teenuste parimat hinna ja kvaliteedi suhet vastavalt tarbijate endi kogemusele ja arvamusele. Uuringu põhieesmärk on saada ülevaade tarbijate kogemustest ja arusaamadest toodetest ja teenustest, samuti tootjatest ja pakkujatest, kes on kasutajate hinnangul parima hinna ja kvaliteedi suhtega (nn Best Buy).
Best Buy Award projekti ja sertifikaadi eesmärk on aidata klientidel leida turul parimaid ja soodsaimaid tooteid ja teenuseid. Oluline on märkida, et Best Buy Awardi uuring ei mõõda turuosa ega brändi tugevust, vaid ainult vastajate kogemust, rahulolu ja arusama turul olevate toodete ja teenuste kvaliteedist ja hinnast.

Best Buy Award 2023/2024 uuringu kohta
Best Buy Award 2023/2024 uuringu viis läbi ICERTIAS – International Certification Association GmbH ( www.icertias.com ) Eestis 1200 üle 17-aastasest vastajast koosneva valimi põhjal. Uuring toimus 2023. aasta jaanuaris läbi veebiküsitluse CAWI – DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing – Deep Mind Awareness) meetodil. Kuna küsimused olid avatud, ei pakutud osalejatele eelnevalt vastuseid, vaid neil lubati vabalt ja piiranguteta oma arvamust avaldada.

ICERTIAS kohta
ICERTIAS – International Certification Association on poliitiliselt sõltumatu eraorganisatsioon, mille peakorter asub Šveitsis Zürichis ja mis on esindatud enam kui 40 riigis viiel kontinendil. ICERTIAS ( www.icertias.com ) edendab uuenduslikke turuteste ja -uuringuid kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil. Organisatsioon on keskendunud toodete ja teenuste väärtuse ja kvaliteedi ülemaailmsele edendamisele ning parima võimaliku suhte edendamisele müüjate ja klientide vahel.

 

Lidlist

Jaemüügifirma Lidl, mis on osa Schwarzi jaekontsernist, mille peakontor asub Neckarsulmis, on üks juhtivaid ettevõtteid toiduainete jaemüügisektoris Saksamaal ja Euroopas. Lidl on esindatud 32 riigis üle maailma ning haldab 12 000 kauplust ja enam kui 200 logistikakeskust 31 riigis.

Odavpoeketina pakub Lidl oma klientidele optimaalseimat hinna-kvaliteedi suhet. Lihtsus ja protsessidele orienteeritus juhivad igapäevategevusi nii kauplustes, logistikakeskustes kui teistes üksustes. Standardiseeritud protsesside kavandamise ja struktuurse ülesehituse eest on vastutav Lidl Stiftung, mille peakontor asub Neckarsulmis.

Lidlis töötab üle 360 000 töötaja. Tööd Lidlis iseloomustab dünaamilisus ja õiglus omavahelistes suhetes, mille väljundiks on tugevad meeskonnad üle maailma.

Igapäevategevustes võtab Lidl vastutuse inimeste, ühiskonna ja keskkonna eest. Lidlis tähendab jätkusuutlikkus oma kvaliteedilubaduse täitmist iga päev.

Jaekontserni Schwarz Grupi käive 2021. aastal oli 133,6 miljardit eurot.

Pressikontakt

Korporatiivkommunikatsiooni osakond
press@lidl.ee

Jaga

Vaata lisa