Kvaliteedinõuded

Meie kvaliteedinõuded

Lidli kvaliteedilubadus

Omamärgitoodete puhul panustame parimale kvaliteedile taskukohaste Lidli hindadega. See on meie lubadus klientidele, meie igapäevane eesmärk ja motivatsioon.

Omamärgitoodete kvaliteedi järjepidevaks parandamiseks - sealhulgas kooskõlas meie arusaamaga jätkusuutlikkusest – oleme oma tootjate ja tarnijatega pidevas infovahetuses ja dialoogis. Oleme omamärgitoodetele seadnud ranged kvaliteedikriteeriumid, mida kontrollivad pidevalt nii meie eksperdid kui ka sõltumatud asutused. Kõik need protsessid on ellu kutsutud ohutuse ja kvaliteedi tagamiseks.

Kliendirahulolu

Meie eesmärgiks on klientide rahulolu

Klientide tagasiside ja parandusettepanekud on alati teretulnud. Kui millegi osas ollakse rahulolematu, võtame seda arvesse ja analüüsime saadud tagasisidet oma toodete edasiseks täiustamiseks. Meil on sisse seatud protsessid, mis tagavad tõsiste probleemide korral tarbijate huvide kaitse, neid teavitades ja vajadusel ka tooteid tagasi kutsudes.

Lidli auhinnatud kvaliteet

Auhinnatud kvaliteet

Meie omamärgitooted saavad regulaarselt auhindu ja suurepäraseid hinnanguid mainekates tootekatsetes, mida viivad läbi nii populaarsed ajakirjad kui ka erinevad tarbijaorganisatsiooonid.  

Kõrgeimad kvaliteedi- ja ohutusstandardid

Kvaliteet on Lidli prioriteet. Kõrged standardid ja pidev kvaliteediprotsesside juhtimine tagavad, et meie tooted vastavad alati klientide ootustele. Kõrgeimad ohutusstandardid kehtivad ka meie tarbekaupadele, näiteks elektrilistele tööriistadele, köögimasinatele ja mänguasjadele.

Selleks, et ettenägematute asjaolude korral saaks kohe õigeid ohutusmeetmeid rakendada, on Lidl juurutanud rahvusvahelise tootekontrollisüsteemi. Kõiki tooteid on võimalik jälgida ja selgelt identifitseerida alates Lidli kauplustest, logistikakeskustest kuni tehasteni välja. Samuti on tagatud usaldusväärne tagasisaatmis- ja tagasikutsumissüsteem. Meie koostöö tarnijate ja tootjatega baseerub pideval infovahetusel ja usaldusel – see on aluseks meie kvaliteedijuhtimisele.  

Lidli toodete ohutus

Kodumasinatest lasteriieteni: ohutus on esikohal

Toodete ohutus on Lidli jaoks väga oluline. Oleme loonud üksikasjaliku kontrollisüsteemi kõikidele tehastele ja tootmisprotsessidele ning pöörame tarbekaupade ohutusele tähelepanu juba nende tootmise ajal. Turvalisuse seisukohalt eriti olulisi tooteid kontrollivad sõltumatud asutused vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele, olenemata nende tootmise kohast.

Lidli kvaliteedikontroll

Meie nõuded toidukaupadele

Meie toidud on ohutud ja ootavad nautimist. Enne kui meie omamärgitooted müüki tulevad, kontrollitakse neid põhjalikult. Lisaks sisemisele kvaliteedikontrollile usaldame oma toodete mikroobse, keemilise, füüsikalise ja sensoorse testimise ka sõltumatutele ja mainekatele testimisasutustele. Samuti kontrollitakse toodete märgistust: tagame, et kõik koostisosad on pakendil täielikult ja õigesti märgitud. See aitab spetsiaalsete toitumisvajaduste või allergiatega inimestel kohe näha kogu teavet allergeenide ja toote koostisosade kohta.