Meie vastutus

Meie vastutus

Meie arusaam jätkusuutlikkusest

Lidl võtab vastutuse valdkondades, kus meie tegevus mõjutab inimesi ja keskkonda. Meie jaoks tähendab see igapäevast ettevõtte kvaliteedilubaduse täitmist ja seeläbi turvalisema keskkonna loomist. Me pöörame tähelepanu kogu väärtusahelale ja järgime oma töös lihtsuse põhimõtet.

Meie tegevusvaldkonnad

Jätkusuutlikkuse edendamiseks astume igapäevaselt nii lokaalselt kui globaalselt konkreetseid samme järgmises viies valdkonnas: keskkond, tootevalik, kogukond, töötajad, koostööpartnerid.