Meie vastutus

Meie vastutus

Meie arusaam jätkusuutlikkusest

Lidl võtab vastutuse valdkondades, kus meie tegevus mõjutab inimesi ja keskkonda. Meie jaoks tähendab see igapäevast ettevõtte kvaliteedilubaduse täitmist ja seeläbi turvalisema keskkonna loomist. Me pöörame tähelepanu kogu väärtusahelale ja järgime oma töös lihtsuse põhimõtet.

Munad ja munatooted

Üks olulisemaid kriteeriume munade tarnijate valikul lisaks nende maitsele ja välisilmele on kanade pidamistingimused. Munakanade pidamise tingimuste parandamiseks on Lidl võtnud kohustuse lõpetada järk-järgult 2025. aasta lõpuks puurispeetavate kanade munade müügi ja kasutamise toodetes.

Puurispeetavate munakanade munad asendatakse järk-järgult vabapidamisel või mahekanade munadega. See kohustus ei kehti mitte ainult värskete munade, vaid ka meie teiste mune sisaldavate toodete kohta.

Meie tegevusvaldkonnad

Jätkusuutlikkuse edendamiseks astume igapäevaselt nii lokaalselt kui globaalselt konkreetseid samme järgmises viies valdkonnas: keskkond, tootevalik, kogukond, töötajad, koostööpartnerid.